Na początek

Żeby zrozumieć poruszane tutaj zagadnienia w szerszym kontekście polecam zacząć od lektury 3 książek:

  1. „Prawo” Frederick Bastiat
    wersja tekstowa
    wersja audio 
  2. „Ekonomia w jednej lekcji” Henry Hazlitt 
  3. „Manifest libertariański” Murray Rothbard
    wersja tekstowa
Reklamy