Absurdy

  1. Znane są przykłady szpitali (celowo nie podaję tutaj konkretnej placówki), które dostały dofinansowanie np. na najnowszą salę intensywnej terapii, ale nie jest ona od kilku lat prawie wcale wykorzystywana, bo brakuje personelu pielęgniarskiego.
  2. Ordynatorzy oddziałów kardiochirurgicznych mają silną zachętę do unikania ratujących życie operacji dużego ryzyka (jeśli nie będzie operacji pacjent na pewno umrze, jeśli będzie operacja pacjent umrze w 80% przypadków). Państwowe przepisy stanowią, że jeśli w danym ośrodku śmiertelność operacyjna wzrośnie o 2 odchylenia standardowe to uruchamiana jest procedura audytu. Nawet jeśli audyt nie wykaże nieprawidłowości to procedura nieprzyjemna dla kierownika oddziału. Informacja o audycie na danym oddziale bardzo szybko się rozprzestrzenia tworząc negatywną opinię na temat danego ośrodka.
  3. Na przyjęcie na oddział reumatologii czeka się nawet 8 lat! W praktyce często okazuje się, że pacjenci, którzy doczekali się przyjęcia na oddział nie potrzebują już leczenia i przebywają na oddziale zupełnie bez celu.Lista będzie aktualizowana. Jeśli chciałbyś się podzielić ciekawymi przykładami pisz tutaj.
  4. W wyniku silnej konkurencji między aptekami sieciowymi rywaroksaban (Xarelto) sprzedawany bez refundacji (na 100%) jest tańszy dla pacjenta niż ten sprzedawany z refundacją. Ceny leków refundowanych z producentami negocjuje Ministerstwo Zdrowia.
  5. Relatywnie zbyt wysoka wycena amputacji kończyn przez NFZ (przy niskich rzeczywistych kosztach), a relatywnie zbyt niska wycena leczenia w poradniach stopy cukrzycowej (przy wysokich rzeczywistych kosztach) przyczyniają się do zbyt częstych i pochopnych decyzji o amputacji kończyny w przebiegu zespołu stop cukrzycowej. [do weryfikacji]

Reklamy